Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Tempo zmian w technice oświe­tleniowej jest imponujące. Kończą swój żywot lampy ksenonowe, jesz­cze niedawno podkreślające przyna­leżność samochodu do wyższej klasy, wypierane ostatecznie przez diody LED. Analitycy branży spodziewają się, że w 2020 r. co piąty nowy sa­mochód będzie wyposażony w reflek­tory LED-owe. Już teraz mówi się o organicznych diodach OLED w lam­pach, jako następców LED-ów (od­syłam do artykułu na str. 38). To nie wszystko. Nadchodzi era nowych, inteligentnych reflektorów, które mają zdecydowanie podnieść bez­pieczeństwo jazdy nocą. W tej chwi­li projektanci nie ujawniają jesz­cze wiele informacji na ten temat. Z uchylonego w październiku rąbka tajemnicy wynika, że reflektor będzie zawierał 3072 punktów świetlnych, sterowanych chipami (to pionier­skie rozwiązanie przedstawiamy na str. 37). Tempo prac nad rozwo­jem oświetlenia jest tak duże, że już w listopadzie Mercedes zaprezento­wał prototyp pojazdu wyposażonego w światła drogowe o jakości HD, wy­syłane przez reflektory posiadające w sumie 2 mln punktów świetlnych (więcej na ten temat w numerze styczniowym). Kolejne wprowadzane systemy oświetlenia będą stawiały specjalne wymagania przed warsz­tatami i stacjami kontroli pojazdów. Diagnostów czekają więc nowe wy­zwania.

Zapraszając do lektury numeru, życzę pogodnych Świąt Bożego Naro­dzenia oraz wielu satysfakcji w reali­zacji podejmowanych wyzwań, jakie przyniesie Nowy 2017 Rok.

Aktualnościprofiauto

SiteLock