Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Aktualnie dostęp do systemów pojazdu uzyskiwany jest za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń diagnostycznych. Wprowadzenie szyfrowania interfejsu OBD może pozbawić niezależne warsztaty i serwisy wglądu do systemów pojazdu oraz naruszać zbiorowy interes konsumentów. Efektem zmian będzie ograniczenie wyboru konsumentów wyłącznie do autoryzowanych serwisów, co z kolei doprowadzi do wzrostu cen usług serwisowo-diagnostycznych oraz składek ubezpieczeniowych.

Według Carglass® i ATU szyfrowanie interfejsu ODB, czyli celowe ograniczanie dostępu do systemów pojazdu, jest niezgodne z europejskimi przepisami, gwarantującymi każdemu podmiotowi warunki wolnej konkurencji na rynku części zamiennych oraz swobodę wyboru dla konsumentów. ATU i Carglass® zdecydowały zwrócić się do Sądu Okręgowego w Kolonii w sprawie przeciwko Fiat Chrysler (FCA Italy SpA) o rozstrzygnięcie kwesti, czy warunki nałożone przez FCA w celu aktywacji portu OBD, czyli osobista rejestracja mechanika w FCA i wymóg uiszczenia opłaty licencyjnej za otwarcie portu i/lub połączenia internetowego, są dopuszczalne na mocy prawa UE.

Ponieważ sprawa dotyczy interpretacji rozporządzenia UE, a konkretnie rozporządzenia (UE) 2018/858, Sąd Okręgowy w Kolonii podjął decyzję o jej skierowaniu do ETS (sprawa w ETS nr C-296/22).  Zarówno Carglass®, jak i ATU z zadowoleniem przyjmują decyzję Sądu Okręgowego w Kolonii. Według powodów orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) okaże się wiążące dla całej branży motoryzacyjnej, zarówno producentów, jak i niezależnych podmiotów. Obie firmy są reprezentowane przez międzynarodowe biuro prawne Osborne Clarke.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu problem udaje się ominąć, korzystając z urządzeń do diagnostyki pojazdowej i kalibracji ADAS z aktywną funkcją odblokowania bramki bezpieczeństwa FCA, np. tester MAHLE Tech Pro oraz urządzenie do kalibracji MAHLE TechPRO Digital ADAS.

Sosnowski OBD szyfrowanie

Aktualności

Sosnowski


SiteLock