Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

W artykule została omówiona zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z 15 lipca 2011 r. (DzU 2011.156.932). Zapisy dotyczą objęcia dozorem technicznym pomp do betonu. z 15 lipca 2011 r. Obecnie każdy pojazd wyposażony w pompę do betonu, pojawiający się w stacji kontroli pojazdów, powinien mieć dokumenty dozorowe potwierdzające sprawność urządzenia technicznego na co najmniej dzień, w którym wykonuje się badanie techniczne pojazdu.

AktualnościCiekawe linkiSiteLock