Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

20 października zakończył się czterotygodniowy cykl spotkań szkoleniowych organizowanych corocznie przez Polską Izbę Kontroli Pojazdów. Do wzięcia udziału w prowadzonych w całej Polsce szkoleniach zgłosiło się blisko 1700 osób. W spotkaniach uczestniczyło ponad sześciuset reprezentantów SKP zrzeszonych w Izbie, ponad osiemset osób ze stacji, które nie należą do PISKP oraz prawie trzystu przedstawicieli starostw.

Plan każdego ze spotkań obejmował omówienie ustawy, rozporządzeń wykonawczych oraz aktualnego statusu wdrożenia CEP 2.0. Tematy te cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Nie mniej ważne było omówienie projektowanych zmian w procedurze przeprowadzania badań technicznych pojazdów pod kątem CEP 2.0. Część każdego ze szkoleń poświęcono najważniejszym zmianom warunków technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian konstrukcyjnych. Przedstawiciele stacji okręgowych byli zainteresowani kwestiami dotyczącymi ADR-u 2017 – 2019. Blok techniczny obejmował również omówienie najczęstszych błędów popełnianych podczas przeprowadzania badań technicznych, ujawnianych w trakcie kontroli SKP. Oprócz bieżącej problematyki prawnej i technicznej dotyczącej badań technicznych pojazdów omawiano także aktualny status projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kontekście Dyrektywy 2014/45/UE i przedstawiano stanowisko Izby w tej kwestii.

Podczas każdego ze spotkań swoje prezentacje miały firmy Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o., BKF Sp. z o.o. i UNIMETAL Sp. z o.o., które były partnerami tegorocznego cyklu szkoleń regionalnych. Przedstawiciele spółki Benefia prezentowali aplikację umożliwiającą sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC w SKP. Reprezentanci firmy BKF przedstawiali ofertę myjni, kładąc szczególny nacisk na urządzenia myjące bezdotykowo. Prelegenci z firmy UNIMETAL prezentowali zalety wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów tego polskiego producenta. Podsumowaniem każdego ze spotkań było przedyskutowanie z uczestnikami najbardziej palących kwestii dotyczących aktualnego stanu systemu badań technicznych pojazdów, w tym także odpowiedzi na praktyczne pytania diagnostów.

Niezmiernie cieszy nas rosnąca z roku na rok popularność ogólnopolskich spotkań szkoleniowych organizowanych przez PISKP. Dziękujemy uczestnikom za tak liczną obecność i zachęcamy do korzystania z pozostałych usług Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Spotkania regionalne PISKP 2017

AktualnościSiteLock