Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zgodnie z art. 84 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”: starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania lub wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Zagadnienie cofania uprawnień rodzi wiele kontrowersji i problemów, dlatego autor na prośbę czytelników po raz kolejny przedstawia rozważania na ten temat.

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock