Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Systemy wspomagania kierowcy (ADAS) stanowią coraz częściej standardowe lub opcjonalne wyposażenie nowych samochodów. Wiele z tych systemów korzysta z czujników radarowych oraz kamer. Od ich stanu technicznego zależy sprawne działanie systemów. Jak każdy podzespół w samochodzie, również te elementy wymagają okresowej obsługi oraz napraw. W artykule Piotr Sendor z działu Automotive Aftermarket firmy Bosch udziela odpowiedzi na pytania:  Jaki jest warunek prawidłowego funkcjonowania syste­mów ADAS w samochodzie? Jaki jest podział metod kalibracji czujników oraz całych systemów ADAS? Czy na rynku są dostępne odpo­wiednie narzędzia i na ile mogą być uniwersalne? Czym kierować się przy doborze wyposażenia do kalibracji? 

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock