Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 Samochody autonomiczne stają się na naszych oczach rzeczywistością. Z technicznego punktu widzenia nie ma już w zasadzie przeszkód do ich produkcji seryjnej i wprowadzenia na rynek. Na drodze do tego celu stoją niestety (a może na szczęście) względy natury prawnej i etycznej.  Problemem pozo­staje kwestia odpowiedzialności za skutki ewentu­alnej kolizji, której prawdopodobieństwo, choć wielokrot­nie zmniejszone, nadal istnieje. Określenie „samochód autonomiczny” dotyczy po­jazdu bezzałogowego, zdolnego do samodzielnego poru­szania się po drogach publicznych bez udziału kierowcy. W artykule zaprezentowano przykłady systemów przyczyniających się do zautomatyzowania pojazdu oraz sześć poziomów autonomizacji jazdy, określonych przez Amerykańską organizację SAE w normie J3016 i niemiecki Federalny Urząd Drogownictwa BASt.

AktualnościSiteLock