Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W Czechach działa 360 stacji kontroli po­jazdów. Ich liczba podlega ścisłej kontroli, a li­cencje na uruchomienie stacji są wydawane przez mini­sterstwo transportu. Ponadto funkcjonują tzw. stacje kontroli emisji spalin. Do niedawna było ich blisko 3000, jednak po wprowadzeniu nowych zasad kontroli w 2018 r. jest ich zarejestrowanych 1078. Z reguły znajdują się przy warsz­tatach samochodowych, podczas gdy stacje kontroli po­jazdów działają nieza­leżnie.  Czesi zmienili w tym roku zasady przeglądów. Każdy samochód jest fotografowany nie tylko podczas badania technicznego, ale także w czasie kontroli emisji spalin. W artykule przedstawiono organizację badań w Czechach oraz obowiązujące ceny.

Aktualnościprofiauto

SiteLock