Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comTrwają prace rządu nad noweliza­cją „Prawa o ruchu drogowym”. Czy szykowane zmiany oznaczają koniec problemów stacji kontroli pojazdów, czy ich początek? Na tym etapie jeszcze nie wiadomo, choć informa­cje są dla środowiska niepokojące. Prezentujemy je w artykule Marcina Barankiewicza na str. 16. Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, planowane zmiany przepisów są tak daleko idące, że projekt powinien być ponownie poddany konsultacjom społecznym. Można oddać swój głos popierający takie stanowisko PISKP na stronie www. piskp.pl, do czego zachęcam Czytelników. Niech wynik poparcia pokaże stopień determina­cji środowiska i może dzięki temu zostanie zauważony przez twórców przepisów. Cały czas pozostaje nie­rozwiązany temat zmiany opłat za badania i – jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infra­struktury – nie zostanie w najbliż­szym czasie rozwiązany, pomimo wielokrotnych deklaracji. Ten temat oraz inne dotyczące zmian w organi­zacji badań w Polsce będą omawiane podczas majowej konferencji PISKP w Ustce. Zapowiada się gorąca dys­kusja, a sformułowane uwagi i apele z pewnością dotrą do adresatów. Kon­ferencja ma wzmocnić głos środowi­ska w debacie publicznej w ramach zasady Nihil Novi („nic o nas bez nas”), stosowanej jeszcze w Polsce średniowiecznej i aktualnej do dziś.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

Aktualności

SiteLock