Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comW dniu 30 kwietnia 2018 weszła w życie ustawa „Prawo przedsiębiorców”. Wprowadziła ona wiele zmian prawnych mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie w sądach administracyjnych zapadają pierwsze wyroki, które opierają się na tych nowych uregulowaniach. Organy administracji publicznej działają tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. To znaczy, że mogą w stosunku do przedsiębiorcy wykonywać takie uprawnienia, stosować takie środki, które są wprost wpisane jako ich kompetencja w przepisach prawa. Odejście od tego sposobu rozumienia prawa narusza m.in. wolność wykonywania działalności gospodarczej, opisaną obecnie w art. 8 „Prawa przedsiębiorców”. Na zilustrowanie tego problemu omówiono w artykule przykład stosowania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” przez starostów wobec przedsiębiorców prowadzących skp.

Aktualnościprofiauto


SiteLock