Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 6/2008

Każdy przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów jest obowiązany zatrudnić uprawnionych diagnostów. W artykule autor stara się omówić wybrane zagadnienia prawne z tym związane.

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych elektrotechnice samochodowej. W tym numerze autor przedstawia funkcje spełniane przez punkt neutralny alternatora.

W jaki sposób zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem komunikować się z klientami, którym warsztat chce zaproponować dodatkowe usługi? W artykule autor porusza kilka kwestii związanych z komunikowaniem się warsztatu z klientami zgod­nie z prawem.

Autor opisuje stosowane rozwiązania filtrów cząstek stałych, ich regenerację oraz procedury oczyszczania filtrów w trybie serwisowym.

Czy istnieje „najlepszy podnośnik na świecie”? Czym powinien się wyróżniać, aby zasłużyć na określenie - najlepszy? Czy będzie to podnośnik o najniższej cenie, czy o największym wymaganym udźwigu? Może najlepszy będzie podnośnik o najwyższej cenie, a może podnośnik z fabryki jakiegoś określonego producenta? Jakimi kryteriami można i należy kierować się przy wyborze podnośnika? Odpowiedzi w numerze.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock