Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 1/2013

1

 

Nowymi przepisami wprowadzono konieczność rejestracji czasowej pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania w stacji kontroli pojazdów, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany przez policjanta, a właściciel pojazdu do jego identyfikacji może przedstawić diagnoście jedynie pokwitowanie. Według niektórych opinii wymóg ten skazał całą rzeszę Polaków na wędrówkę po wydziałach komunikacji i całkowicie zbędne koszty w sytuacji, kiedy mieli nieszczęście i policja zatrzymała dowód rejestracyjny jego pojazdu z powodu jakiejś usterki. W mojej ocenie problem nie powinien istnieć, jeśli tylko odpowiednio wczytamy się w treść obowiązujących norm prawa dotyczących możliwości identyfikacji pojazdu przez diagnostę.

 

Pojawienie się błędów z serii P0400 kojarzy się z uszkodzonym układem recyrkulacji spalin. I tak rzeczywiście jest, ponieważ mamy do czynienia z bardzo dużym zabrudzeniem układu EGR, pochodzącym ze spalin. Aby dobrze naprawić samochód, należy skontrolować o wiele więcej niż sam zawór EGR. Rozpracowanie tego tematu wymaga sporo trudu, zwłaszcza kiedy układ jest bardziej zawiły, nie dysponujemy odpowiednim diagramem lub dostęp do poszczególnych elementów jest utrudniony. Można standardowe postępowanie w takich przypadkach przedstawić następująco: ... Więcej informacji w numerze.

 

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" często podlega zmianom. Aby odczytać daną normę prawną, trzeba niejednokrotnie sięgać do tekstu pierwotnego oraz wielu ustaw zmieniających. Gdy bałagan jest już duży, trudny do opanowania, z pomocą przychodzi marszałek sejmu, który ogłasza tekst jednolity ustawy, uwzględniający zmiany, które nastąpiły bądź od ogłoszenia jej tekstu pierwotnego, bądź jak to jest w przypadku „Prawa o ruchu drogowym" od ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego ustawy (w przypadku „Prawa o ruchu drogowym" poprzedni tekst jednolity był ogłoszony w 2005 r.).Wydawałoby się, że taki zabieg na jakiś czas uporządkuje sytuację. W przypadku naszej ustawy nic takiego nie miało miejsca. Otóż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1448 została ogłoszona ustawa z 10 października tegoż roku o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym" oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w życie 21 czerwca 2013 r. Ustawa ta dostosowuje przede wszystkim polskie przepisy do przepisów unijnych, jeśli chodzi o kwestię homologacji pojazdów. Niemniej jednak, kilkoma zmianami będą zainteresowane także stacje kontroli pojazdów.

 

Koncern BMW zaprezentował ostatnio kilka wprowadzanych w tym roku nowości. Ich wspólnym celem jest realizacja strategii rozwoju Efficient Dynamics, przewidująca redukcję zapotrzebowania na paliwo i poziomu emisji we wszystkich modelach w porównaniu z ich poprzednimi wersjami, przy jednoczesnej poprawie osiągów i dynamiki. Koncerny samochodowe pracują nieustannie nad elektryfikacją swoich układów napędowych dla potrzeb pojazdów przyszłości. Jednak w najbliższych latach podstawowym rodzajem napędu nadal pozostanie silnik spalinowy. W związku z powyższym w BMW Group podjęto decyzję o stworzeniu zupełnie nowej rodziny silników. Z jednej strony istniejąca technologia TwinPower Turbo zastanie w nich wykorzystana w bardziej efektywny sposób, a z drugiej strony nowe jednostki napędowe będą miały ze sobą więcej wspólnego niż kiedykolwiek wcześniej. Najnowszym przedstawicielem rodziny będzie zaawansowana technologicznie jednostka TwinPower Turbo o pojemności 1,5 litra, która na rynku zadebiutuje w tym roku. Więcej na temat TwinPower Turbo, Valvetronic i modułowych silnikach w numerze.

O istnieniu takiej profesji jak rzeczoznawca wie prawie każdy. Zawód ten występuje prawie w każdej dziedzinie życia. Oprócz rzeczoznawców mamy jeszcze biegłych, likwidatorów itd. W sprawach związanych z badaniami technicznymi również wypowiada się wiele osób, jednak ich „fachowość" jest często wątpliwa. Wydaje się, że doświadczenie oraz wykonywanie odpowiedniego zawodu, a już sam fakt posiadania prawa jazdy upoważnia do zabierania głosu. Natomiast nie każdy wie, że w branży samochodowej, a co za tym idzie także w systemie badań technicznych pojazdów, przepisy dokładnie określają, kto i w jakim zakresie może wypowiadać się w kwestiach związanych z ogólnie pojętą techniką samochodową.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock