Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 4/2013

Ideałem byłoby, żeby każdy warsztat lakierniczy miał nowoczesną kabinę, nowoczesny sprzęt spełniający wszystkie wymagania przepisów bhp, sanepidu, ochrony środowiska, europejskie itp. Codzienne życie pokazuje jednak coś innego, zwłaszcza teraz, gdy napraw blacharskich na rynku samochodowym jest coraz mniej. Przy niewielkiej przepustowości lakierni inwestowanie w nową kabinę jest nieopłacalne. Dlatego najczęściej warsztaty kupują używane i wyeksploatowane urządzenia, sprowadzone z Włoch, Niemiec czy Francji. Dla małych warsztatów, które mają już jakieś kabiny, lub których właściciele chcieliby wykonać coś we własnym zakresie - żeby było taniej, autor artykułu ma propozycję adaptacji istniejącego pomieszczenia na kabinę lakierniczą lub modernizację istniejącej kabiny. Dzięki odpowiednim wskazówkom, poradom i projektom podanym przez autora okazuje się, że zawsze można wybrnąć nawet z beznadziejnej sytuacji.

12 marca br. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie badań pojazdów zabytkowych co do zgodności z warunkami technicznymi. Nowe rozporządze¬nie dotyczące pojazdów zabytkowych mówiąc kolokwialnie „wyjmuje" część doty¬czącą pojazdów zabytkowych z dotychczasowego rozporządzenia do nowego. Na co trzeba zwracać uwagę podczas badania pojazdu zabytkowego? Odpowiedź w numerze.

 

Technika i regulacje prawne skutecznie „urozmaicają" życie diagnostom, prawie w każdej dziedzinie związanej z motoryzacją. Przez wiele lat wydawało się, że co jak co, ale zagadnienia związanego z wyposażeniem pojazdów samochodowych w lusterka nie można skomplikować. Niestety okazało się, że można i to bardzo. O ile zmiany regulacji europejskich z 2003 r. przeszły bez większego echa, to poprawki datowane na 2007 r. wprowadziły spore zamieszanie w systemie badań technicznych. W połączeniu z obowiązkiem kontroli w SKP wprowadziło to w rezultacie spory zamęt. Ponieważ regulacje europejskie są bardzo obszerne, w artykule oparto się na polskich przepisach, które w całości przyjęły te regulacje, a które są bardziej przejrzyste i przystępne.

 

Mimo że nowe rozporządzenie dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych weszło w życie już kilka miesięcy temu, nadal wiele jego zapisów budzi kontrowersje i problemy interpretacyjne. Wiemy, na czym polega legalizacja i jak ma wyglądać znak legalizacyjny naklejany na tablicę pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Wystarczy sięgnąć do aktów prawnych. Czy jednak zapomniano, że w ramach badania okresowego wykonywanego po raz pierwszy badane są pojazdy zarejestrowane za granicą, które mają zamontowane obce tablice rejestracyjne? Czy i w takim przypadku diagnosta powinien kontrolować ich legalizację i według jakich wzorców ma ocenić, czy tablica jest legalizowana, czy nie?
Odpowiedź w numerze.

 

W nowoczesnych turbodoładowanych silnikach Diesla wdrożono już bardzo dużo nowatorskich rozwiązań technicznych. Jednak zmiana którejkolwiek parametru jednego z czujników ma wpływ na zmianę wielu innych parametrów. Do takich parametrów możemy zaliczyć dawkę paliwa, czy kąt wyprzedzenia wtrysku. Zmiana tych wielkości niesie ze sobą również zmianę w pracy zaworu EGR, który ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń wydobywających się z układu wydechowego. Tu dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie zmiany pewnych wartości pomiarowych czujników poprzez pseudo-tuning. Często można spotkać ogłoszenia sprzedaży i montażu wspaniałych urządzeń typu power box lub tuning box, które podnoszą moc w silnikach turbodoładowanych nawet o 30-40%. Ich zastosowanie może jednak rodzić problemy w eksploatacji pojazdu. Autor opisuje w artykule niedomagania silnika 1.9 TDI spowodowane zamontowaniem urządzenia do zmiany wartości temperatury paliwa odczytywanej przez sterownik silnika.

 

Aktualności

Sosnowski


SiteLock